....................... εν πλώ... ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΟΥ ΚOΣΜΟΥ • online


"Η χώρα δεν έχει ανάγκη από μια συμφωνία γενικά. Έχει ανάγκη από μια έξοδο από τα αδιέξοδα των μνημονίων, από μια σύνθετη πολιτική διεξόδου και αναγέννησης σε όλους τους τομείς, παραγωγικής και πνευματικής – κοινωνικής, εθνικής ανασυγκρότησης, που δεν μπορεί να γίνει μέσα από τα νεοφιλελεύθερα δόγματα και τους όρκους πίστης στις συνθήκες της Ε.Ε., χωρίς έναν σταθερό προσανατολισμό για μια νέα θέση της χώρας στον γεωπολιτικό άξονα. [Ο Δρόμος της Αριστεράς]

ΥΦΟΣ

ΥΦΟΣ
...........................η Σελίδα του περιοδικού // εκδόσεις ΥΦΟΣ..................πατήστε πάνω στην εικόνα..........

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018

εν πλω προς Νίσυρο....

εν πλω.....

προς Νίσυρο

ΕΡΧΟΥ ΘΥΕΛΛΑ...ποίηση.....

              ΕΡΧΟΥ ΘΥΕΛΛΑ...
Έρχου...
Έρχου θύελλα και σάρωσε την Ημέρα μου...
Ότι οι Ποιμένες
πολύν την αμαρτίαν σπείρουν
εις τα αγροτοχώραφα
και εις τας παρυφάς των λόφων...
Και εις τας οδούς των πόλεων
πολύ το ζιζάνιον
και το εκμαύλιστρον,
που να πατήσουν δεν έχουν
τα παιδιά και τα ερίφια...
Έρχου...
Έρχου θύελλα...μήπως και...
εις την επέλαση σου
οι Ποιμένες χάσουν το βήμα τους
και οι Αμνοί
ελευθερωθούν εις τα υψηλά Όρη
της καθαρότητας Σου,
και τα ποιμνιοστάσια
ερειπωμένα μείνουν εις τον Αιώνα...
Νίκος Δημογκότσης

Πίνακας : Otarshinov Timur